Blindžių g. 33 - namo šildymo sistemos duomenys
005
004
007
003
002
008
001
014
009
013
012
010
011
026
025
024
027
023
022
028
021
029
035
034
030
033
031
032
XXX - stovo numeris
XX.X - paduodamo į sistemą vandens temperatūra
XX.X - grįžtančio iš sistemos vandens temperatūra
XX.X - temperatūros skirtumas paduodamo ir grįžtančio vandens stovuose
XX - balansinio ventilio nustatymo reikšmė
006
71
40
49
55
87
67
55
50
**
61
85
45
30
40
76
25
65
27
39
40
24
??
45
75
40
70
45
30
53